Cell type RINGS SCHIZONTS
Wild type (WT)
SET2 knockout (KO)